โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสและมีผู้ได้ยินในฟิลิปปินส์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ด้อยโอกาสและมีผู้ได้ยินในฟิลิปปินส์

เช่น หมู่บ้านในชนบทห่างไกล ชุมชนยากจนในเมืองที่แออัด และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ โดยความขัดแย้งทางอาวุธและภัยพิบัติ ยูนิเซฟยังสนับสนุนโครงการฝึกอบรมด้านห่วงโซ่ความเย็นและการจัดการวัคซีนเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการรักษาศักยภาพของวัคซีนเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหารือเรื่องความคุ้มครองการฉีดวัคซีนในแฮปปี้แลนด์ สลัมในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ©ยูนิเซฟ ประเทศไทยการจัดการข้อมูล

ยูนิเซฟช่วยกรมอนามัยติดตามความครอบคลุมการ

ให้วัคซีนในประเทศฟิลิปปินส์ ยูนิเซฟยังได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ เช่น รายการลูกค้าเป้าหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบันทึก วิเคราะห์ จัดเก็บ และดึงข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ง่ายขึ้นสำหรับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ด้วยการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ช่องว่างในการครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันและการจัดหาวัคซีนสามารถระบุและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

เด็กคนหนึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในช่องปาก

ระหว่างการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันโรคในเมืองทานวน เมืองเลย์เต สี่สัปดาห์หลังจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่มพื้นที่ ยูนิเซฟและพันธมิตรสนับสนุนกรมอนามัยในการจัดหาวัคซีนโปลิโอ โรคหัด และวิตามินเอ สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ©ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2013การฉีดวัคซีนในกรณีฉุกเฉิน

โรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในสถานที่แออัด เช่น ศูนย์อพยพ การพลัดถิ่นของคนมักนำไปสู่

การแพร่กระจายของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ 

นี่คือเหตุผลที่ยูนิเซฟสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัดและโปลิโอสำหรับเด็กในสถานการณ์ผู้ลี้ภัยหรือภัยพิบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินขนาดใหญ่ เช่น ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ยูนิเซฟจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เด็กในศูนย์อพยพและชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รับวัคซีนทันที

ผู้นำรัฐบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของ

ยูนิเซฟเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการให้วัคซีน

ในชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุดในฟิลิปปินส์ ©ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2017/ดอนน่า อนาบีซาปรับปรุงธรรมาภิบาลและความเป็นผู้นำยูนิเซฟได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้กำหนดนโยบายของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความสามารถในการใช้โปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มการสนับสนุนสำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติในฟิลิปปินส์

วัคซีนที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งพิเศษที่ศูนย์สุขภาพใน 

Happyland สลัมในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์Dimatatacสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนยูนิเซฟเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการจัดหาวัคซีนทั่วโลก ในประเทศฟิลิปปินส์ ยูนิเซฟสนับสนุนรัฐบาลใการรับรองว่าวัคซีนที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงจะมอบให้กับเด็กๆ ได้ทันท่วงทหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของยูนิเซฟในฟิลิปปินส์ โปรดไปที่www.unicef.ph

Credit : สล็อต pg