การประสูติและพันธกิจของพระเยซูได้รับการบอกล่วงหน้าในคำพยากรณ์

การประสูติและพันธกิจของพระเยซูได้รับการบอกล่วงหน้าในคำพยากรณ์

ไม่นานหลังจากอาดัมและเอวาทำบาป พระเจ้าทรงเปิดเผยคำทำนายแรกเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมาแก่พวกเขา ขณะที่พระองค์ตรัสกับงูว่า “เราจะให้เจ้ากับหญิงเป็นศัตรูกัน และระหว่างเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของเธอ พระองค์จะทรงกระทำให้เจ้าฟกช้ำ หัวและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ” คำพยากรณ์ยังคงดำเนินต่อไปตลอดพันธสัญญาเดิม โดยคนของพระเจ้าพูดเป็นเสียงเดียวกัน ให้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการระบุตัวพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระผู้ไถ่จะเสด็จมาทางเชื้อสายของอับราฮัม

 โดยทรงสัญญากับเขาดังที่บันทึกไว้ในปฐมกาล 22:18 ว่า “บรรดาประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรในเชื้อสายของเจ้า” อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาเป็นเด็กผู้ชาย และจะทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้า ดังที่เราอ่านในอิสยาห์ 9:6—“เพราะเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีพระบุตรประทานให้เรา และรัฐบาลจะอยู่กับพระองค์ ไหล่ และชื่อของเขาจะถูกเรียกว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ เจ้าชายแห่งสันติ”

เด็กคนนี้จะเกิดที่เบธเลเฮมตามคำทำนายในมีคาห์ 5:2 การประสูติของพระองค์จะเป็นสิ่งอัศจรรย์ มีต้นกำเนิดจากสวรรค์ ดังที่ระบุไว้ในอิสยาห์ 7:14—”ดูเถิด หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย และจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล” พันธสัญญาใหม่ยืนยันคำพยากรณ์นี้ในมัทธิว 1:20, 21 ซึ่งเราได้ยินทูตสวรรค์องค์หนึ่งบอกโยเซฟว่า “อย่ากลัวที่จะรับมารีย์ภรรยาของคุณ เพราะสิ่งที่ปฏิสนธิในตัวเธอนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเธอ จะประสูติพระบุตร และจงเรียกพระนามของพระองค์ว่า เยซู เพราะพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปของพวกเขา”

พระเยซูเองขณะนมัสการที่ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ ทรงได้รับหนังสืออิสยาห์ เมื่อเปิดม้วนหนังสือ พระองค์ทรงอ่านข้อความที่เราพบในอิสยาห์ 61:1,2:

“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์พระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า

 เพราะพระเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปรักษาผู้ที่ชอกช้ำใจ ประกาศอิสรภาพแก่เชลย และเปิดคุกแก่ผู้ที่ ถูกผูกไว้ เพื่อประกาศปีแห่งการยอมรับของพระเจ้า . . .” เมื่อปิดม้วนแล้ว พระเยซูทรงประกาศตามที่บันทึกไว้ในลูกา 4:21 ว่า “วันนี้ข้อพระคัมภีร์นี้สำเร็จแล้วเมื่อท่านได้ยิน”

และเมื่อเราอ่านเกี่ยวกับชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ขณะอยู่บนโลก เป็นที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงบรรลุพันธกิจตามที่ผู้เผยพระวจนะได้สรุปไว้

คุณรู้ไหม เพื่อนๆ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพูดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ และวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเพียงผิวเผิน ครั้งต่อไป เราจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคำพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

ในระหว่างนี้ฉันขอแนะนำให้คุณศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเอง คุณจะพบแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมได้ที่ adventist.org/beliefs ที่ซึ่งคุณสามารถอ่านความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับพระเจ้าพระบุตร และค้นหาข้อความในพระคัมภีร์หลายฉบับที่สนับสนุนความเชื่อนี้ นอกจากนี้ ผมขอสนับสนุนให้คุณอ่านหรืออ่านหนังสือที่โดดเด่นเกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์อีกครั้ง นั่นคือ The Desire of Ages หากคุณยังไม่มีหนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้ สามารถพิมพ์ได้จากร้านหนังสือออนไลน์ หรือดาวน์โหลดฟรีในหลายภาษาที่ egwwritings.org นอกจากนี้ยังมีให้บริการฟรีบนแอป EGW Writings 2 จากผู้ให้บริการแอปที่คุณชื่นชอบ

ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างสุดซึ้งเมื่อคุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอดที่ยอดเยี่ยมของเรา พระเยซูคริสต์

เรามาสวดภาวนาด้วยกันในตอนนี้ พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูพระบุตรมาเป็นทั้งพระเจ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และเป็นมนุษย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับเรา แต่เป็นความจริงทั้งหมด ดังนั้น บัดนี้เราขอคำแนะนำจากท่านต่อเราแต่ละคน ขณะที่เราพึ่งพาพระเยซู พี่ชาย ผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด กษัตริย์ที่จะเสด็จมา มหาปุโรหิต ผู้ที่จะนำทางเราในแต่ละวัน ขอบคุณที่ฟังเราในคำอธิษฐานนี้ และเราขอในพระนามของพระบุตรพระเยซูคริสต์ เอเมน

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บตรง แตกง่าย