กยศ. ชี้แจงกรณี ‘ล้างหนี้’ เผยหากยกเลิกย่อมกระทบคนรุ่นหลัง

กยศ. ชี้แจงกรณี ‘ล้างหนี้’ เผยหากยกเลิกย่อมกระทบคนรุ่นหลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาชี้แจงกรณีแคมเปญให้มีการ “ล้างหนี้” พร้อมทั้งให้เหตุผลถึงการไม่สามารถทำได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง (19 ส.ค. 2565) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นประเด็นที่มีข้อโต้แย้งในสื่อสังคมออนไลน์ #ล้างหนี้ กยศ. โดยการล่ารายชื่อเพื่อยื่นแก้ไขกฎหมายยกเลิก หนี้ กยศ. นั้น

กองทุนขอชี้แจงว่า กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ดำเนินการในลักษณะทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้มีการแสวงหาผลกำไร เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยการให้กู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปี และให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 15 ปี

ปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว 6,217,458 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 696,802 ล้านบาท และกองทุนมีเงินหมุนเวียนจากการชำระคืนกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้กองทุนมีเงินให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องกู้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา

โดยในปีการศึกษา 2565 กองทุนได้เตรียมเงินกว่า 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 600,000 ราย

ที่ผ่านมากองทุน กยศ. เป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสและช่วยเหลือผู้กู้ยืมมาโดยตลอด ซึ่งการยกเลิกหนี้ กยศ. ไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา นอกจากจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินแล้วยังส่งผลต่อบรรทัดฐานของสังคมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินของคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นอนาคตของประเทศ ปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้จำนวน 3,458,429 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือจำนวน 337,857 ล้านบาท หากยกเลิกหนี้ดังกล่าวจะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างไรก็ตาม กองทุนอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายให้มีความผ่อนปรนและช่วยเหลือลดภาระของผู้กู้ยืม โดยจะมีการปรับโครงสร้างหนี้ การแปลงหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระและลดอัตราเบี้ยปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และในขณะนี้กองทุนได้ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ช่วยเหลือผู้กู้ยืมต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี

สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

อีกทั้ง กองทุนได้มีมาตรการชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดีไว้ เว้นแต่คดีที่จะใกล้ขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันอีกด้วย

ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนจะเป็นหลักประกันให้ทุกครอบครัวว่าน้องๆ ที่ขาดแคลนสามารถกู้เงินได้ทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา

ข้อมูล CDD คนละครึ่ง คืออะไร รู้ไว้ก่อนยืนยันสิทธิใช้งานเป๋าตัง

เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกแล้วกับโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 สำหรับผู้ใช้รายใหม่ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครคนละครึ่งกันไว้ อาจจะสงสัยว่าข้อมูล CDD คนละครึ่ง คืออะไร สำหรับ CDD หรือ Customer Due Diligences คือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือเรียกอีกอย่างว่า ข้อมูลที่มาของรายได้

ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนเลือกวิธียืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง สำหรับผู้ใช้คนละครึ่งรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทคนละครึ่งเฟส 4) ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง เอาไว้

หลังจากนั้นจะพบว่าหลังจากกรอกข้อมูล “ที่อยู่ที่ทำงาน” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางแอปเป๋าตังก็จะให้ผู้ใช้รายใหม่กรอกข้อมูล CDD หรือ Customer Due Diligences ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือตรวจสอบที่มาของรายได้นั่นเองและในหน้ากรอกข้อมูล CDD ก็จะพบว่ามีข้อมูลที่ต้องใส่ ดังนี้

ประเทศที่มาของเงินหมุนเวียนในบัญชี

 แหล่งที่มาของเงินหมุนเวียนในบัญชี

สถานภาพทางการเมืองของผู้ลงทะเบียนและคนในครอบครัว

เมื่อกรอกข้อมูล CDD ครบทั้ง 3 ข้อแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู้หน้ายืนยันตัวตน เพื่อเลือกวิธีการยืนยันตัวตนการใช้งาน G Wallet แอปเป๋าตัง โดยสามารถเลือกวิธียืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ยืนยันตัวตนผ่านแอป Krungthai NEXT และ ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า

สำหรับใครที่กรอกข้อมูล CDD และยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G Wallet ในแอปเป๋าตังสำเร็จแล้ว ก็จะสามารถใช้สิทธิจากโครงการรัฐ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ลงทะเบียนภายในแอปเป๋าตังได้ เป็นจำนนวนเงิน 800 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565.

13 เมษายน 2565 นายอนันต์ ศรีผุดผ่อง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รายงานผลสุขภาพประจำวันที่ 12 เม.ย.2565 ของ “น้องขวัญ” ลูกเสือโคร่งของกลาง เพศเมีย ที่อยู่ในความดูแลว่า

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า