บาคาร่าเว็บตรง ประยุทธ์เผย ไทยผลิต วัคซีนแอสตราเซเนก้า สิ้นปีครบ 61 ล้านโดส

บาคาร่าเว็บตรง ประยุทธ์เผย ไทยผลิต วัคซีนแอสตราเซเนก้า สิ้นปีครบ 61 ล้านโดส

บาคาร่าเว็บตรง เวลา 12.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผย การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference  พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากขีดความสามารถในการรักษาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนอาจไม่เพียงพอในบางครั้ง เพราะต้องให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วย พร้อมขอบคุณภาคเอกชนในการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มแก่โรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่

นายกรัฐมนตรีย้ำไม่ปิดกั้นภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนทางเลือก พร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 64

นายกรัฐมนตรียังชี้แจงการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ในเดือนกุมภาพันธ์มีวัคซีนนำเข้าจาก Sinovac จำนวน 200,000 โดส และ AstraZeneca จำนวน 117,000 โดส ในเดือนมีนาคมนำเข้าวัคซีนจาก Sinovac จำนวน 800,000 โดส และเดือนเมษายนนำเข้าวัคซีนจาก Sinovac จำนวน 1,000,000 โดส โดยแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว ซึ่งในวันที่ 24 เมษายน นี้จะมีวัคซีนจาก Sinovac จำนวน 500,000 โดส และในเดือนพฤษภาคมจำนวน 1,000,000 โดสที่อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับรัฐบาลจีน

สำหรับวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยจะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน จำนวน 4,000,000 – 6,000,000 โดส และจะเพิ่มจำนวนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปถึงสิ้นปีจนครบ 61,000,000 โดส นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนโดยมีนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาพร เป็นประธาน เพื่อหารือร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกแก่ประชาชนได้

นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในระดับดีมาก และมีการจัดหาวัคซีนเน้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งยังเป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ขณะนี้มีบริษัทผลิตวัคซีนหลายยี่ห้อที่ได้เสนอขายวัคซีนแก่ประเทศไทย โดยสถาบันวัคซีนอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือราคาและเงื่อนไขกับ บริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเป็นการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมปริมาณ 5,000,000 – 10,000,000 โดส รวมทั้งต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนในกลุ่มเสี่ยงตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็วที่สุดในทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมจัดเตรียมวัคซีนสำรองไว้เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะมีการเปิดให้สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ขณะนี้มีเพียงพอต่อการรักษา อย่างไรก็ตามจะมีการจัดหาเพิ่มเติมในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2,000,000 เม็ด เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 1,000,000 เม็ด และเดือนมิถุนายน – กรกฎภาคม 500,000 แสนเม็ด รวมเป็น 3,500,000 เม็ด และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แด่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และบุคลากรทางการแพทย์ ยืนยันรัฐบาลไม่หยุดนิ่งในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ขอให้ประชาชนไม่ประมาท สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืออยู่เสมอ ย้ำ “เราจะต้องชนะไปด้วยกัน”

ศบค. เผย ผู้ป่วยจาก คลัสเตอร์สถานบันเทิง ปกปิดข้อมูล นับพันราย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิง กระจายไปมากกว่า 71 จังหวัด มีเพียง 6 จังหวัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงโดยตรง คือ ชัยนาท ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ ระนอง

โดยในปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคโควิดในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในกรุงเทพ 3,984 ราย ในจำนวนดังกล่าว มี 1,583 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของการติดเชื้อทั้งหมดเชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ พบติดเชื้อสะสม 12,213 ราย มี 3,104 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์

ทั้งนี้ ข้อมูลการสอบสวนโรคทำได้ยาก เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่ให้ข้อมูลมีเพียง 4,583 รายคิดเป็นร้อยละ 73 แบ่งเป็นนักเที่ยว 1,157 ราย นักดนตรี/นักร้อง 66 ราย ผู้สัมผัส 348 ราย พนักงาน 364 ราย และไม่ระบุ 84 ราย ส่วนที่ยังไม่ให้ข้อมูลอีก 1,677 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 ขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์สถานบันเทิง จำนวน 6,020 ราย จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี ตามด้วย 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายค่าไฟฟ้าให้แก่ วัดบรมนิวาส เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท เมื่อวานนี้ (19 เมษายน 2564) ทางเพจเฟซบุ๊ค วัดบรมนิวาส Wat Boromniwas ได้ทำการโพสต์ภาพเงินที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ถวายให้แก่ทางวัดเพื่อใช้เป็นค่าไฟฟ้า จำนวน 7,000 บาท

โดยโพสต์ดังกล่าวนั้นมีรายละเอียดว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายค่าไฟฟ้า วัดบรมนิวาส ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมทั้งแนบรูปจดหมายตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และจำนวนเงินที่ทรงถวายให้ จำนวน 7,000 บาท

คอนเซ็ปต์วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้นปี 2021 นี้ ของ @safeinternetday คือ ‘การร่วมมือกันเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น (Together for a better internet)’ ซึ่งเช่นเดียวกับหัวใจการให้บริการของทวิตเตอร์ที่เชื่อว่า การใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องดีขึ้น โดยต้องผลักดันเพื่อสิ่งที่ดี และนั่นคืองานของทวิตเตอร์ในการสร้างความปลอดภัยและคุณภาพของการสนทนา บาคาร่าเว็บตรง